Afgeronde deelstudie

Informatie
Dwangstoornissen bij mensen komen vaak ook in hun familie voor. Zoals u misschien weet is er over de oorzaak van de dwangstoornis nog onvoldoende bekend. Er bestaan aanwijzingen dat bij het ontstaan van deze aandoening zowel erfelijke factoren als factoren in de omgeving van de persoon een rol spelen, zoals het gezin van herkomst en belangrijke levensgebeurtenissen. Echter, hoe de aandoening overerft van de ene op de andere generatie is niet precies bekend. Ook weten we nog onvoldoende van levensgebeurtenissen en gezinsfactoren die een rol spelen in waarom de ene persoon binnen een gezin geen dwangklachten krijgt en de andere persoon wel. Wel weten we dat de kans op het krijgen van de aandoening hoger is wanneer de persoon bepaalde negatieve levens gebeurtenissen heeft meegemaakt, en dat andere gebeurtenissen ertegen te beschermen. We zouden graag meer inzicht krijgen in welke factoren dat zijn.

Wat betreft de meer biologisch bepaalde onderliggende factoren, kunnen problemen met plannen, met het je automatisch eigen maken van routinehandelingen en met geheugen en informatieverwerking een rol spelen. Verder zijn bij mensen met dwangklachten bepaalde circuits in de hersenen die met het laatstgenoemde te maken hebben soms verstoord. Voor een beter begrip van de aandoening is het van belang erachter te komen of deze verstoringen gevolg van de klachten van de persoon zijn, of dat ze ook bij familieleden in meer of mindere mate aanwezig zijn.

Doel van deze studie
Het doel van deze studie is om meer te gaan begrijpen van achterliggende factoren, zowel in de (gezins)omgeving, als wat betreft het functioneren van de hersenen, en in de genen, die misschien hebben bijgedragen aan het ontstaan en in stand blijven van de aandoening bij uw broer/ zuster. Soms zijn deze onderliggende mechanismen niet alleen bij patiënten met dwangklachten aanwezig, maar ook bij hun familieleden, ook als zij zelf geen klachten hebben. Met behulp van dit familie- onderzoek verwachten wij breder inzicht te krijgen in de bovengenoemde aspecten van OCD.

Wat kunt u van het onderzoek verwachten?
Dwangstoornissen en aan dwang verwante aandoeningen worden over het algemeen onderzocht met vragenlijsten waarin vragen gesteld worden zoals: “Hoe voelde u zich in de afgelopen week?”. Ook willen wij graag wat vragen stellen over uw gezin van herkomst, en over de opvoeding van u en uw broer/zuster.
Wij vragen uw toestemming om u en uw familieleden te interviewen, en vragenlijsten in te vullen. Ook wordt een vragenlijst per post naar u toegestuurd. Alle materiaal wordt uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt.

Verder zullen we bij een broer of zuster die niet is aangedaan een aantal testen afnemen (ten dele via de computer) die te maken hebben met de wijze waarop u informatie verwerkt. Drie van deze testen zullen wij afnemen tijdens het vervaardigen van hersenscans. Voor uitgebreide informatie hierover: zie de scaninformatie. Tenslotte: als de broer of zuster daar toestemming voor geeft, nemen wij 2 kleine buisjes bloed af, of geven wij wangborstels mee in verband met DNA afname.

De ouders willen wij graag interviewen en vragenlijsten laten invullen over het gezin van herkomst, en over de ontwikkeling van hun kinderen. En, als zij daar toestemming voor geven, nemen wij 2 kleine buisjes bloed af, of geven wij De partner willen we graag interviewen over aspecten van de dwangstoornis van hun partner. Dit willen we graag om meer inzicht te krijgen in de belasting die de dwangstoornis geeft aan patiënt en partner, zodat we daar in onze behandeling beter op in kunnen spelen. Het liefst willen we iemand met een dwangstoornis, samen met een broer of zuster onderzoeken, en met de ouders. Partners kunnen apart van of ouders of broers of zusters meedoen.

Wat betekent meedoen voor u?
U wordt gevraagd om vragenlijsten thuis in te vullen. Daarnaast wordt u uitgenodigd om in verband met een interview naar onze onderzoeksafdeling AMSTAD te komen. Daar wordt u gevraagd nog enkele vragenlijsten in te vullen. Het bezoek aan AMSTAD neemt ongeveer een ochtend (4 uur) in beslag. U komt ‘s morgens om een uur of 9. Dan vindt ook eventueel (indien u toestemming geeft) bloedafname plaats of afname van wangborsteltjes. Het vragenlijstgedeelte kan bij familieleden eventueel telefonisch plaatsvinden.

Alleen voor de broers/zusters: op de tweede dag komt u naar het VUmc waar de (computertesten) worden afgenomen en het eerste deel van het scanonderzoek plaatsvindt dat te maken heeft met de familiestudie. Dit deel van het onderzoek zal ongeveer 2.5 uur in beslag nemen. Hierover kunt u in een aparte folder wat uitgebreider informatie lezen.

Nadere informatie
Download hier de folder.

Inmiddels zijn er voldoende families onderzocht en kunt u zich niet meer aanmelden.